Groepen
Nieuws
Agenda

Abonneren

Vul je emailadres in om e-mail te ontvangen over nieuwe berichten.

Voeg je bij 536 andere abonnees

facebook

Onze missie

K.I.E.S. IKC Jan Ligthart: een goede basisschool brengt je verder ! K.I.E.S.. staat voor:  Kwaliteit,  Informatie en Communicatie Technologie, Engels en Sport.

Kwaliteit

– prestatiegericht
– hoge CITO-scores
– uitstroom naar hogere segment van het Voortgezet Onderwijs
– breed zorgsysteem
– aandacht voor alle kinderen
– kinderen die moeite hebben met leren én
– kinderen die gemakkelijk leren
– kindvriendelijk
– actief beleid tegen pesten (gedragscode)
– sociaal-emotioneel volgsysteem

ICT

– gebruik Touch screens
– gebruik computers in de klas
– software voor hoofdvakken
– een moderne, informatieve website

Engels

– in alle groepen les van een native speaker en
– een tweede lesmoment Engels door de groepsleerkracht

Sportief

– bewegingsonderwijs (gym) door een vakleerkracht
– deelname aan diverse schoolsporttoernooien en
– deelname aan sportieve evenementen (o.a. Avond4Daagse)

Onze visie

We richten ons op groei met behoud van kwaliteit.

Groei betekent dat in principe ieder kind welkom is dat binnen ons ondersteuningsprofiel past (we zijn een openbare school). Zo niet, dan verwijzen we kinderen door naar een andere, passende openbare school van de Stichting Wijzer of naar het speciaal onderwijs. Kwaliteit betekent dat we

 • zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
 • de juiste dingen doen (effectief) en de dingen juist doen (efficiënt);
 • ons richten op de primaire processen in ons onderwijs: onderwijs en leerlingenzorg;
 • voortdurend op zoek zijn naar manieren om het beter te doen;
 • op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren;
 • streven naar een goede kwaliteitsborging van de toetsing;
 • voldoende bijdragen aan het leerstofaanbod en leertijd;
 • actief bijdragen aan een goed, veilig schoolklimaat;
 • zorg en begeleiding hoog in ons vaandel hebben staan;
 • streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor elk kind;
 • streven naar de hoogst mogelijke uitstroomresultaten, passend bij het individuele kind;
 • alles in het werk stellen het hoge uitstroomniveau van de school te handhaven (merendeel van de leerlingen stroomt uit naar het hogere segment van het voortgezet onderwijs);
 • aandacht hebben voor sport en bewegen omdat dit de leerprestaties bevordert

Op dit moment wordt de huidige visie besproken en herzien. Hierbij wordt school ondersteund door een externe persoon vanuit de CED-groep. Voor de nieuwe visie zal hiertoe zal het rapport 2032 als uitgangspunt dienen. Onze kleuters zullen namelijk in 2032 de arbeidsmarkt betreden. Wat wordt er dan van hen verwacht en hoe kunnen wij daarop inspelen als school? Welke ‘skills’ hebben deze kinderen later nodig? Hoe sluiten we daarop aan in ons onderwijs?

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
(tijdelijk gesloten i.v.m. verbouwing)
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07

Seringenstraat 5 (tijdelijk)
3135 ER Vlaardingen
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina