Het 5 gelijke dagen model

In de bijlage ziet u de praktische invoering van het 5 gelijke dagen model per schooljaar 2016-2017.

IKC Jan Ligthart nu en in de toekomst

IKC Jan Ligthart heeft enerverende jaren achter de rug. Met een volledig vernieuwde directie en twee nieuwe intern begeleiders zijn we thans voorbereid op de toekomst. We kijken vooruit en denken in kansen.

Download hier het beleidsdocument IKC Jan Ligthart nu en in de toekomst.

Tijdens de studiedag van 18 oktober 2013 hebben wij een externe analyse van de opbrengsten en het opbrengstgericht werken met het gehele team besproken. De analyse leidt tot een Plan van Aanpak dat opgenomen wordt in het nieuwe Schoolplan 2013-2017.

Schoolplan

In het schoolplan beschrijven wij ons beleid en onze beleidsvoornemens m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs zoals dat binnen onze school wordt gevoerd op diverse terreinen. Het nieuwe Schoolplan  is nu beschikbaar.

Download hier: Schoolplan2019-2023

Het Schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd en beschreven in het jaarverslag. Daarnaast wordt ook jaarlijks een jaarplan gemaakt waarin het beleid voor het aankomende jaar wordt beschreven.

Jaarplan

De inhoud van het beleidsplan is leidend voor de acties die we ondernemen en de inzet die we doen op het gebied van personeel, organisatie, onderwijsinhoud en management. Per schooljaar hebben we interventies vastgesteld.

 

Onderwijsinspectie

Download hier het document: Inspectie van het onderwijs.
Vrijdag 23 mei 2014 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht voor een kwaliteitsonderzoek en opnieuw het Basistoezichtsarrangement toegekend. De inspectie was tevreden over onze kwaliteit en heeft vertrouwen in de school uitgesproken.

Overige algemene beleidsdocumenten

Veiligheidsbeleid(vastgesteld in de MR-vergadering van 24 april 2014)
SchoolOndersteuningsProfiel(versie 1.0)
Ondersteuningsplan-2019-2023 van het samenwerkingsverband Schiedam-Vlaardingen-Maassluis

Wijzer_waaier_gecombineerd : Strategische koerswaaier 2019-2023
Deze Wijzerwaaier beschrijft onze waarden, kracht en koers als organisatie Wijzer in opvang en onderwijs richting 2023