Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindercentrum bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elk(e) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en gastouder in Nederland moet(en) voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of de voorziening voor kinderopvang aan deze eisen voldoet.

De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Via de onderstaande links komt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, per locatie:

BSO De Groene draad: Inspectierapport

Kinderdagverblijf IKC Jan Ligthart: Inspectierapport

BSO IKC Jan Ligthart, locatie Plein Emaus: Inspectierapport