IKC Jan Ligthart valt onder stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs . Deze stichting is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Het openbaar onderwijs en de opvang is toegankelijk voor alle kinderen. In een veilige en stimulerende omgeving wil de Stichting kinderen op laten groeien tot tolerante, zelfbewuste persoonlijkheden.

De Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs biedt een breed aanbod aan onderwijssoorten. Elke Wijzerschool of Integraal Kindcentrum heeft een eigen profiel met bijbehorende kenmerken. Zo bieden wij ieder kind op elke leeftijd en van niveau een plek waar het zich thuis zal voelen. Ook die kinderen die net even wat meer aandacht en zorg nodig hebben.

De integrale kind centra bieden naast onderwijs: dagopvang, opvang voor- en na schooltijd en peuteropvang.

In 2008 is de Stichting begonnen met aandacht voor de rechten van het kind. Hierdoor worden kinderen zich ervan bewust hoe bevoorrecht zij zijn op het gebied van wonen, werken, leren en vrijheid van meningsuiting. Ook daar besteedt de Stichting aandacht aan op school, net als aan rekenen en taal.

De stichting wordt geleid door een College van Bestuur dat bestaat uit één lid:
Juliet van der Lugt
Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt.

De Raad van Toezicht toetst, op afstand, het beleid van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Annettie van Hemert, voorzitter
Gerrit- Jan Hoogeland, lid
Frans Kevenaar, lid
Frits Verschoor, vice-voorzitter

Adresgegevens Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs
Postadres: postbus 6005, 3130 DA Vlaardingen
Bezoekadres: Burgemeester van Lierplein 77 (elfde verdieping),
3134 ZB Vlaardingen.
Telefoon: 010-445 10 50
E-mail: info@wijzer.nu
Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door een stafbureau.