Bij IKC Jan Ligthart weet je waar je aan toe bent. Er wordt een 5 gelijke dagenmodel gehanteerd. Het IKC heeft 500 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Daarnaast zijn er dagopvanggroepen voor kinderen tussen 0-4 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. Het IKC is gehuisvest in twee gebouwen:

  • De kinderen van 0-6 jaar verblijven in ons Jong Kindcentrum aan Plein Emaus 6.
  • De groepen 3 t/m 8 verblijven in het gebouw ‘De Groene Draad’ aan de Van Hogendorplaan.

Het beleid voor de komende 4 jaar is samen met het team bepaald. In een faseplanning zie je heel duidelijk wanneer welke ontwikkeling plaatsvindt. Ontwikkelingen die zijn ondergebracht in 5 ontwikkelteams. Iedere leerkracht zit in één ontwikkelteam: Pedagogisch, Didactisch, OGW/HGW, Jonge kind of ICT. Het onderwijsteam bestaat uit 40 collega’s.

Er wordt hard gewerkt en veel gelachen. Het voordeel van een groot team is dat de taken goed verdeeld kunnen worden. Daarbij is de ouderbetrokkenheid groot op school, waardoor ouders actief bij alle activiteiten participeren. Teamleden zitten in een commissie om de lijnen met de ouders te bespreken, maar zijn minder betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering.

VACATURES OPVANG EN ONDERWIJS

Stichting Wijzer in opvang en onderwijs is een eigen-wijze organisatie
We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang & onderwijs in (integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde.
We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod van onderwijsconcepten.
We hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben.
Elke locatie heeft een eigen profiel.
Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis bij ons. Leert bij ons. Groeit bij ons.

Voor de vacatures binnen Wijzer in opvang en onderwijs gaat u naar de website www.werkenbijwijzer.nu