Bij IKC Jan Ligthart weet je waar je aan toe bent. Er wordt een 5 gelijke dagenmodel gehanteerd. Het IKC heeft 500 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Daarnaast zijn er dagopvanggroepen voor kinderen tussen 0-4 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. Het IKC is gehuisvest in twee gebouwen:

  • De kinderen van 0-6 jaar verblijven in ons Jong Kindcentrum aan Plein Emaus 6.
  • De groepen 3 t/m 8 verblijven in het gebouw ‘De Groene Draad’ aan de Van Hogendorplaan.

Het beleid voor de komende 4 jaar is samen met het team bepaald. In een faseplanning zie je heel duidelijk wanneer welke ontwikkeling plaatsvindt. Ontwikkelingen die zijn ondergebracht in 5 ontwikkelteams. Iedere leerkracht zit in één ontwikkelteam: Pedagogisch, Didactisch, OGW/HGW, Jonge kind of ICT. Het onderwijsteam bestaat uit 40 collega’s.

Er wordt hard gewerkt en veel gelachen. Het voordeel van een groot team is dat de taken goed verdeeld kunnen worden. Daarbij is de ouderbetrokkenheid groot op school, waardoor ouders actief bij alle activiteiten participeren. Teamleden zitten in een commissie om de lijnen met de ouders te bespreken, maar zijn minder betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering.

VACATURES DAGOPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Dagopvang en buitenschoolse opvang
Op Plein Emaus is ons Jong Kindcentrum gevestigd. In dit gebouw zitten alle voorzieningen voor kinderen van 0-6 jaar, te weten peuterspeelzaal, dagopvang, buitenschoolse opvang en de kleutergroepen. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen, waardoor het aanbod en de werkwijze op elkaar is afgestemd.
– onze aanpak is gericht op Spelen leren / Lerend spelen, waarbij ervaringsgericht spel de basis is van de ontwikkeling van onze kinderen;
– de themaplanning en themaplannen voor opvang en onderwijs gaan gelijk op. Dit betekent dat je samen doelgerichte activiteiten aan kan bieden, maar ook de themahoeken van elkaar kan gebruiken;
– opvang en onderwijs hebben voor kinderen van 0-6 jaar hetzelfde observatiesysteem KIJK. De kinderen worden gecoacht op hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld op motorisch of op sociaal emotioneel gebied;
– de methode Peuterplein gaat over in Kleuterplein en vanaf 2 jaar krijgen de kinderen Engels;
– we hebben gezamenlijke vieringen zoals Sinterklaas, Pasen en de kinderverwendag.

 

Buitenschoolse opvang
Op de van Hogendorplaan is een grote locatie buitenschoolse opvang.
Dit heeft veel voordelen.
– je werkt in een groot team met 8-10 collega’s
– per dag ben je verantwoordelijk voor een stamgroep, met kinderen in dezelfde leeftijd.
– na de gezamenlijke start in de stamgroep, nemen de kinderen vaak deel aan groep doorbroken activiteiten
– houd je bijvoorbeeld van sport, muziek, dans en / of ben je creatief dan kan je jouw expertise inzetten voor de kinderen
– het activiteitenplan wordt door jullie zelf gemaakt, waarbij inspiratie opgedaan kan worden door het programma van ‘DoenKids’.

Bent u of kent u onze nieuwe collega?

Ondernemend, verbindend, oprecht?
MBO + VVE diploma

Solliciteren kan via een van de onderstaande personen
Renée Veltenaar 010-4347007
Mireille van Duuren 010-2342427
Leo van den Berg 06-18189410

 

Stichting Wijzer in opvang en onderwijs is een eigen-wijze organisatie
We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang & onderwijs in (integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde.
We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod van onderwijsconcepten.
We hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben.
Elke locatie heeft een eigen profiel.
Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis bij ons. Leert bij ons. Groeit bij ons.