School en bestuur beschikken over vertrouwenspersonen.

Voor school zijn dat mv. Monique Mostert (m.mostert@wijzer.nu) en dhr. Machiel Groeneveld (m.groeneveld@wijzer.nu).

De vertrouwenspersoon van de Stichting Wijzer is mevrouw Angela Groen, bereikbaar bij de CED-Rijnmond onder telefoonnummer 010-407 1993 of per e-mail: a.groen@cedgroep.nl