Belangrijke informatie voor ouders i.v.m. Corona virus

IKC Jan LigthartDe school, Opvang

Bij Wijzer in Opvang & Onderwijs volgen wij de  adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

 

Bent u een ouder met een cruciaal beroep?
Bent u  beide werkzaam of bent u een eenoudergezin en werkzaam in een cruciaal beroep, dan heeft u recht op het opvangen van uw kinderen.  Onze insteek is: we bieden geen opvang, maar we vangen kinderen op. Het kan dus anders gaan dan u normaal van ons gewend bent.

Allereerst willen we zeggen dat we trots zijn. Trots op ons als Wijzer, dat wij een ondersteunende rol kunnen bieden en een bijdrage leveren, zodat ook ouders/verzorgers uit de zorgverlening gewoon aan het werk kunnen. Wij werken met deze ouders en verzorgers op plekken waar het juist hard nodig is. We begrijpen heel goed dat er zorg leeft en er van meerdere kanten adviezen komen, daarom is het belangrijk dat we goed en helder met elkaar blijven communiceren.

De lijst van cruciale beroepsgroepen die de overheid opstelt wordt steeds langer. Dit legt een grote druk op onze locaties en medewerkers, want dit betekent dat steeds meer ouders gebruik kunnen maken van de noodopvang. Daarom hebben wij een dringende oproep aan gezinnen: probeer echt eerst om zélf opvang te regelen, vooral in deze eerste week. Dan krijgen we de situatie weer stabiel en kunnen we ook meer aan. Mocht dit echt niet lukken, maak dan pas gebruik van de noodopvang.  Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we alle kinderen van mensen die de maatschappij hard nodig heeft, kunnen opvangen.

Hieronder vindt u een belangrijke brieven vanuit Wijzer in opvang & onderwijs
Graag deze zorgvuldig lezen. Wij houden u de komende tijd op de hoogte.

2020-04-01 Brief Ouders Q&A en Bedankt

30-03-2020-English FAQ-Compensation-parents-childcare-Corona_ENGdocx

2020-03-16-Brief-Ouders-eerste-sluitingsdag

2020-03-15 Brief Ouders Sluiten Wijzerlocaties

 

 

Update: 2 april 2020.