Medezeggenschapsraadleden gezocht

IKC Jan LigthartDe school

Vind je het leuk om over beleidsmatige zaken te spreken? En deze concreet te vertalen naar een aanpak op de school van jouw kind(eren)? Dan zoeken we jou!
Aangezien de kinderen van 2 ouderleden doorstromen naar het voortgezet onderwijs, ontstaan er 2 vacatures in de oudergeleding. De MR van IKC Jan Ligthart bestaat op dit moment uit 10 leden: 5 personeelsleden en 5 ouders.

In de MR denk, praat en besluit je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Directie en MR werken nauw samen. Voor diverse beslissingen op schoolniveau dient de directie de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR fungeert als klankbord en kritische vriend, adviseert of stemt in over bijvoorbeeld de formatie, het schoolplan, de veiligheid op school en komt op voor de belangen van iedere leerling en het personeel.

Heb je nog vragen over deze vacatures, mail deze dan naar janligthart.mr@gmail.com of spreek één van de ouder-leden aan. Mocht je interesse hebben in de functie van MR-lid, stuur dan voor 28 mei a.s. een korte motivatie en naam van jou en jouw kind(eren) met bijbehorende klas naar janligthart.mr@gmail.com.

Alvast bedankt voor jouw reactie!

MR IKC Jan Ligthart