Groepen
Nieuws
Agenda

Kookklas (naschools)

Helpen in de keuken is leuk en voor iedere leeftijd is er wel iets te doen.
Van simpele klussen tot het (bijna) helemaal zelf bereiden van een gerecht en alles ertussen. Op IKC Jan Lighart kan uw kind kooklessen volgen. Bij de kookklas leren de kinderen met verse producten een gerecht te maken. Dit kan een heerlijke soep zijn, een frisse salade of versgebakken brood. Gezond eten is natuurlijk heel belangrijk maar we gaan ook zeker koekjes, taarten en andere lekkernijen maken. Geen pakjes of zakjes maar alles vers. Ieder kind krijgt een portie mee naar huis zodat u ook kunt zien, ruiken en proeven wat we hebben gemaakt.
Naast koken kan je ook heel veel experimenten doen met eten. Wat gebeurt er als je cola en een mentos mixt, water bij (koude) olie doet of hoe maak je van een citroen een vulkaan? Kortom een zeer gevarieerd menu waar uw kind heel veel van zal leren en vooral veel plezier in zal hebben en dat is het allerbelangrijkste en kinderen die nu gezond leren koken kunnen later makkelijker zelf een gezonde maaltijd op tafel zetten.
Het uitzoeken van hét perfecte recept, de ingrediënten bij elkaar zoeken, de keuken in om de heerlijkste geuren en smaken bij elkaar te brengen. Dat is voor mij een goed begin van een avond met familie en vrienden. Ik ben Sheila Wassink en ik ben de kookjuf. Vanuit mijn eerdere werk als gastouder ben ik gewent om te werken met kleine groepjes kinderen en ik vind het heel leuk om samen met hen creatief en gezond bezig te zijn. Uiteraard ben ik in het bezit van een EHBO aan kinderen diploma.
Mocht u uw kind op willen geven voor de kookklas of heeft u hier nog vragen over dan kunt u een mailtje sturen naar: Kookklasvld@gmail.com

Kangoeroewedstrijd 2018

Vergeet u niet om uw kind(eren) in te schrijven voor de Kangoeroewedstrijd. Hiertoe heeft u eerder per mail een brief met inschrijfstrookje ontvangen. U kunt uw kind (eren) inschrijven tot 26 januari voor de wedstrijd die op 15 maart 2018 plaatsvindt.
Inschrijven kost €3 per leerling, wat in een enveloppe aan de eigen leerkracht gegeven kan worden.

Deze  reken- en wiskundewedstrijd wordt gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers).
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. Iedereen kan meedoen!
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel om kinderen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau.
Iedereen heeft prijs: iedereen krijgt het aandenken, een certificaat en de special met daarin een aantal prijsvragen.

Hollywood disco party

Save the date: op vrijdag 26 januari wordt het weer swingen tijdens de jaarlijkse disco op locatie Van Hogendorplaan, georganiseerd door de OR! Het thema is Hollywood en we hopen dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 er weer bij zijn dit jaar!

Ouderinformatieavond ‘sociale media’

Op woensdag 8 november vindt de ouderinformatieavond ‘sociale media’ plaats voor ouders van kinderen in de groepen 6 t/m 8. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen via de mail.  Inmiddels hebben al een aantal ouders zich opgegeven voor deze avond. Opgeven kan nog steeds door een mail te sturen naar Kim (k.vader@wijzer.nu).
De ouderavond wordt georganiseerd door school i.s.m. Minters en wordt geleid door Marielle Herbes (Minters). De ‘sociale media’ biedt kansen maar ook bedreigingen, waardoor het belangrijk is dat kinderen leren hoe ze hier op een verantwoorde manier mee om kunnen gaan. Omdat het belangrijk is dat ook de ouders op de hoogte zijn, organiseren we deze ouderinformatieavond.

Boekenmarkt

Zoals u wellicht al weet is er aankomende maandag de jaarlijkse boekenmarkt in het kader van de Kinderboekenweek. Afgelopen woensdag is de aftrap van de Kinderboekenweek geweest, en zoals ieder jaar komt boekhandel Keizerrijk (uit Maassluis) weer naar beide locaties met allemaal kinderboeken. Op locatie Van Hogendorp zal de boekenmarkt beneden zijn bij de keuken. Op locatie Seringenstraat is de boekenmarkt weer bij de keuken/personeelsruimte/gymzaal. Onder schooltijd krijgen de kinderen al even te tijd om lekker te ‘snuffelen’ tussen al die leuke boeken.
Na schooltijd is het mogelijk voor ouders en kinderen om leuke boeken te kopen. Er kan met de pinpas betaald worden! 

10% van de totale opbrengst van de boekenmarkt mag door school besteed worden aan het kopen van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheken (kleuters, middenbouw en bovenbouw). We hopen dan ook op een mooie opkomst en een mooi bedrag.

Staking

Op donderdag 5 oktober wordt er gestaakt. In de nieuwsbrief van 8 september jl. heeft u hierover meer kunnen lezen. Ook IKC Jan Ligthart doet mee met de staking. Het team zal die dag aanwezig zijn in Den Haag. Met een bus zullen we er met elkaar naartoe gaan. Er wordt onder andere gestaakt voor:

– Minder werkdruk
– Kleinere groepen
– Extra handen
– Hogere salarissen

We hopen dat het beroep van leerkracht basisonderwijs weer nieuwe
mensen zal aanspreken. Momenteel is er sprake van een landelijk
lerarentekort. Als school worden wij daar ook regelmatig mee geconfronteerd wanneer er door ziekte van een collega geen invaller beschikbaar is.

We hopen dat u opvang heeft kunnen regelen voor uw kind(eren) op 5 oktober, zodat we daadwerkelijk als hele team naar Den Haag kunnen. Mocht u meer informatie willen, of wanneer u een vraag heeft, dan kunt u terecht bij Mireille of bij Kim.

Zangkoor als naschoolse activiteit

Vanaf dit schooljaar krijgt muziekonderwijs extra aandacht. Inmiddels is de muziekdocent gestart in de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 en 3A. Na de Herfstvakantie worden de lessen vervolgd op de Van Hogendorplaan, voor de groepen 3 t/m 8.

Een ander doel van muziekonderwijs is het opzetten van een kinderkoor, als naschoolse activiteit. Nu is tijdens de eerste Kinderraad ook de wens naar voren gekomen om een zangkoor te starten.

In overleg met het Leger des Heils en de muziekdocent hebben wij het plan opgevat om als mogelijke pilot een zangkoor te starten. Dit koor start (bij voldoende animo) na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie, dus 7 á 8 lessen. Het doel van dit koor is om Kerstliedjes (lichte versie) in te studeren en uit te voeren. Daarbij wordt gedacht aan een uitvoering op school tijdens het kerstdiner, bij het Leger des Heils, in een verzorgingstehuis en mogelijk tijdens een koopavond.

Dit kunnen we natuurlijk pas aanbieden als er voldoende animo is, vanuit de groepen 5 t/m 8. De lessen zijn hoogstwaarschijnlijk op de vrijdagen van 14.15 – 15.15 uur.

Veeg- en versierploeg

Enkele weken geleden is er een oproep gedaan naar hulpouders die op de locatie Seringenstraat willen helpen met het plein vegen en de school versieren tijdens thema’s. Wat fijn dat enkele ouders zich al hebben opgegeven voor het pleinvegen! Het schema met data hangt op de blauwe deur van de directiekamer. Er zijn nog een aantal data leeg. Mocht u in de gelegenheid zijn en vindt u het gezellig, vul dan uw naam in!
Waar nog geen reacties op zijn gekomen is het samenstellen van een ‘versierploeg’. Vanuit school is de vraag gekomen of er ouders zijn die willen helpen met het versieren van de school tijdens allerlei thema’s als Sinterklaas, Kerst, herfst, winter, lente en zomer. Mocht u interesse hebben om te helpen, laat het dan weten aan Kim. Met
elkaar kunnen we dan afspraken maken op welke data er versierd (en opgeruimd!) wordt.

Staking 5 oktober

Het is code rood in het primair onderwijs!

De werkdruk is te hoog en de salarissen te laag. Daarom roept het POfront de leerkrachten op die werken in het basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs, om op donderdag 5 oktober te staken. Te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Met de staking willen we dat het kabinet snel een betekenisvolle eerste stap zet door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voorleerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor zijn meer werknemers nodig.

Lees verder

De Kinderraad

De nieuwe Kinderraad 2017-2018 is gekozen. De kinderen uit groep 8, hebben vorig haar ook al zitting gehad in de Kinderraad, maar de kinderen uit de overige groepen hebben deelgenomen aan de verkiezing. Zij hebben een presentatie gegeven, met daarin wat zij belangrijk vinden voor school. Deze presentatie hebben ze in de parallelgroep gegeven, zodat er zo objectief als mogelijk is gekozen.

Gefeliciteerd:
Belle, Nisa en Anouk uit de groepen 8
Chris en Faye uit de groepen 7
Emma en Stephan uit de groepen 6
Thijmen en Nadia uit de groepen 5

De eerste vergadering is op 21 september om 13.30 uur !!!
In deze vergadering wordt het reglement doorgenomen en vertellen de kinderen wat hun plannen zijn voor school. Natuurlijk worden de kinderen en u van deze plannen op de hoogte gebracht.

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina