Onderwijs in beeld

IKC Jan Ligthart is een veilige plek waar kinderen van 0-13 jaar gezien en gehoord worden. Waar aandacht is voor hun ontwikkeling en talenten voor nu en voor de toekomst. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, door ons aanbod af te stemmen op hun mogelijkheden en behoeften. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed en boeiend onderwijs, opvang en talentontwikkeling.
Als ouder wil je niets liever dan dat je kind op een goede opvang en goede basisschool zit. Wij gaan er vanuit dat u na het bekijken van deze site een beeld heeft van hoe ons kindcentrum vormgegeven wordt.

Namens het team en de medezeggenschapsraad,
met vriendelijke groet,
Team IKC Jan Ligthart

 

Nieuwsberichten van onze school

Zie hier alle nieuwsberichten