Op IKC Jan Ligthart zijn twee intern begeleiders werkzaam

                   

          Ester Schenk                                    Mirjam de Lange

Ester ondersteunt leerkrachten en kinderen 3 dagen per week. Mirjam verdeelt haar ondersteuning over 3 dagen. Beide IB-ers begeleiden de groepen 1 t/m 8, waarbij de groepen onderling verdeeld zijn.

Wat doet de intern begeleider?

* groepsbesprekingen met de leerkracht
* observaties van leerkrachten en leerlingen
* meedenken en adviseren van leerkrachten over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
* contacten leggen en onderhouden met externe instanties die gespecialiseerde hulp kunnen geven
* toetsresultaten monitoren op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau