Minters (gezinsspecialist)

Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we samen met de organisatie Minters. Vanuit deze organisatie is Melissa Geers bij onze school aangesloten. Zij is gezinsspecialist. Voorheen waren de gezinsspecialisten de maatschappelijk werkers. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten op school of wanneer er thuis vragen of problemen zijn, kan Melissa ingeschakeld worden. Dit kan op verzoek van school, maar ook op verzoek van ouders. Uiteraard gaat een aanmelding hiervoor altijd in goed overleg tussen ouders en school.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Even voorstellen:
Ik ben Melissa Geers en ben als gezinsspecialist verbonden aan IKC Jan Ligthart. Ik werk op de volgende dagen: dinsdag en woensdagochtend.

Waarom een gezinsspecialist?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen haar om advies of om kortdurende begeleiding vragen.

Wat doet de gezinsspecialist?

Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een intakegesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. De gezinsspecialist is er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Hij of zij kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert hij of zij een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact opnemen.
Voorbeelden van vragen zijn:
– Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
– Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
– U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

Aanmelding

U kunt een afspraak maken via de ib’er Mirjam of Ester.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders wordt relevante informatie voor de school doorgegeven aan de intern begeleider.