Het samenwerkingsverband (SWV)

Wanneer we op het gebied van ‘didactiek en leren’ vastlopen binnen de school, kunnen we hulp inroepen van ons samenwerkingsverband. Het kan dan gaan over allerlei uitdagingen op leergebied. Het samenwerkingsverband heeft een adviserende rol en in sommige gevallen kan het extra begeleiding bieden op school in de vorm van een arrangement. Eens in de 2-3 weken vindt er overleg plaats tussen school en het samenwerkingsverband. We hebben dan de mogelijkheid om knelpunten te bespreken en om advies in te winnen. Uiteraard is het tussendoor ook mogelijk om contact op te nemen.

Vanuit het samenwerkingsverband zijn wij verbonden aan Ellen Andrade Lopes. Zij is onze contactpersoon bij het samenwerkingsverband.