Ieder jaar in september wordt de nieuwe Kinderraad gekozen in de groepen 5 t/m 7. De leden uit groep 7 gaan altijd door naar de Kinderraad als ze in groep 8 zitten.

Het doel van de Kinderraad is:
– De kinderraad mag adviezen geven, meedenken en mee organiseren.
– De kinderraad bedenkt activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of goed zijn voor de sfeer op school.
– De kinderraad behartigt de belangen van alle leerlingen.
– De kinderraad heeft inspraak in de activiteiten van de kinderraad.