Donderdag 21 september was het zover, de eerste bijeenkomst van de Kinderraad. De kinderen kwamen verwachtingsvol binnen, met bloknoot en pen. Na een kennismakingsronde hebben de kinderen verteld met welke ideeën zij gekozen zijn. Het was heel inspirerend om te horen wat de ideeën zijn:
· Meer kleur in school
· Echte planten in school
· Buitenmateriaal, zowel toestellen beneden als meer spelmateriaal (hiervoor de fairplay bonnen van de toernooien voor inzetten). Ideeen voor buitenmateriaal: ballen, springtouw, voetbal goals.
· Gezamenlijke spellen voor binnen en buiten.
· Een goede indeling op het plein, zodat alle spellen ook de ruimte krijgen
· Meer groen op het plein, bijvoorbeeld hangplanten
· Een idee was ook meer spullen / materialen voor kinderen die moeite hebben met lezen en rekenen
· Weer een disco dit schooljaar
· Meer tijd voor gym en buitenspelen
· Met natuurles naar Broekpolder
· I pads (meer aandacht vragen voor sponsor Kliks omdat de opbrengst daarvan naar de I pads gaat
· Slaapfeestje op school
· Nog meer met maatjes doen (oudere kinderen helpen jongere kinderen)
· Meer techniek en theater in school. Voor muziek een zangkoor.
· Koken voor alle klassen, met elkaar een kookboek uitbrengen.

Op 1 november hebben we weer Kinderraad en dan kijken we met elkaar welke ideeën we gelijk kunnen uitvoeren, welke later in het jaar en wat niet te realiseren is. Ook bespreken we dan het reglement van de Kinderraad.

De nieuwe Kinderraad

De nieuwe Kinderraad 2017-2018 is gekozen. De kinderen uit groep 8 hebben vorig jaar ook al zitting gehad in de Kinderraad, maar de kinderen uit de overige groepen hebben deelgenomen aan de verkiezing. Zij hebben een presentatie gegeven, met daarin wat zij belangrijk vinden voor school. Deze presentatie hebben ze in de parallelgroep gegeven, zodat er zo objectief al mogelijk is gekozen.

Gefeliciteerd:
Belle, Nisa en Anouk uit de groepen 8
Chris en Faye uit de groepen 7
Emma en Stephan uit de groepen 6
Thijmen en Nadia uit de groepen 5

De eerste vergadering is op 21 september om 13.30 uur !!! In deze vergadering wordt het reglement doorgenomen en vertellen de kinderen wat hun plannen zijn voor school. Natuurlijk worden alle leerlingen en ouders van deze plannen op de hoogte gebracht.

 

Notulen van de vergaderingen schooljaar 2016-2017:

Kinderraad-n.a.v.-het-overleg-van-22-september-2016
Kinderraad-n.a.v.-het-overleg-van-3-november-2016

Notulen-bijeenkomst-kinderparlement

Na de zomervakantie kunnen de kinderen uit de groepen 5 t/m 7 zich op school promoten, wanneer ze deel willen nemen aan de verkiezing van de Kinderraad. De kinderen die vorig jaar in groep 7 verkozen zijn, blijven ook in groep 8 in de Kinderraad zitten, zodat hun ervaring gedeeld kan worden.

 • Alle kinderen uit genoemd leerjaar mogen zich verkiesbaar stellen. Ze maken daarbij een illustratie (een programma, film, poster etc.). Ze presenteren hun plan voor de school aan de parallelgroep. Na de presentaties krijgen alle kinderen uit de parallelgroep een kiesformulier, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.
 • De voorzitter is Mireille. Zij is het aanspreekpunt voor de 9 leden van de Kinderraad en de leerkrachten. De voorzitter begeleidt de kinderraad, geeft leiding aan de vergaderingen die iedere 6 weken gehouden worden (maximaal een half uur).
 • De Kinderraad mag adviezen geven, meedenken en mee. De Kinderraad houdt alle leerlingen op de hoogte van alle zaken die de Kinderraad bedenkt en besluit ( na de vergadering de klassen rond, of de mededelingen e-mailen aan de leerkrachten).
 • Tijdens de eerste bijeenkomst worden de ideeën van de leden geïnventariseerd. Dan kijken we wat al snel gerealiseerd kan worden en wat op langere termijn. Er kunnen ook ideeën zijn die niet uitgevoerd kunnen. Met elkaar maken we een planning.
 • Ook krijgen de leden dan uitleg over de Kinderraad en worden duidelijke afspraken gemaakt.
  Wat is de Kinderraad?
  Wat doet de Kinderraad?
  Hoe vergaderen we?
  Hoe vraag ik iets aan de klas?
  Hoe vertel ik iets aan de klas?
 • Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het reglement besproken ( is van tevoren meegegeven aan de leden ) en vastgesteld.
 • De leden van de Kinderraad hebben altijd een pen, vergaderagenda en de map van de Kinderraad bij zich op de vergadering.
 • Het reglement van de Kinderraad is hier na te lezen.