Onze school heeft, net als elke andere basisschool, een medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen denken zij mee over het beleid van de school. De basis voor het functioneren van onze MR is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Stichting Wijzer.

Samenstelling

De samenstelling van de MR in schooljaar 2018-2019:
Personeelsgeleding:
Jeannette Hartog, Nico de Vries, Margo Donkersloot, Ineke Valk, Juliet de la Mar.

Oudergeleding:
Mignon de Ruiter – Henneken (voorzitter, Tygo 5, Mila 3 en Fenna), Hugo Maarleveld (secretaris, Olivier 6), Petra de Ridder (Leia 4), Anna Hendrix-Salman (Aktham 5 en Seif 4) en Angèlique Klarenbeek – Wansleeben (Thimo 6 en Sanne 7).

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Er is ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Stichting Wijzer. Hierin worden bovenschoolse beleidszaken besproken die alle scholen aangaan. Vanuit IKC Jan Ligthart neemt Remco Bouter (Isolde 6) zitting in de GMR.

MR stukken

Hieronder diverse stukken van de MR, o.a. de vergaderdata, het jaarverslag over vorig schooljaar, ‘populaire’ verslagen en de agenda voor komende vergadering (steeds één week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar). Verslagen worden ook in de oudernieuwsbrieven opgenomen.

Vragen?
Vragen aan de MR kunt u richten aan h.maarleveld@zonnet.nl (Hugo Maarleveld, secr.). Of spreek één van de leden aan op het schoolplein. Wij horen graag van u!

kort-verslag-MR-vergadering-16-mei-2019