Onze school heeft, net als elke andere basisschool, een medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen denken zij mee over het beleid van de school. De basis voor het functioneren van onze MR is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Wijzer in opvang en onderwijs.

Samenstelling

De samenstelling van de MR in schooljaar 2019-2020:
Personeelsgeleding:
Jeannette Hartog, Nico de Vries, Margo Donkersloot, Ineke Valk, Juliet de la Mar.

Oudergeleding:
Mignon de Ruiter – Henneken (voorzitter, Tygo, Mila en Fenna), Hugo Maarleveld (secretaris, Olivier), Petra de Ridder (Leia), Anna Hendrix-Salman (Aktham en Seif) en Angèlique Klarenbeek – Wansleeben (Thimo en Sanne).

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Er is ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Stichting Wijzer. Hierin worden bovenschoolse beleidszaken besproken die alle scholen aangaan. Vanuit IKC Jan Ligthart neemt Remco Bouter (Isolde) zitting in de GMR.

 

De geplande vergaderingen voor schooljaar 2019 – 2020 zijn:

Dinsdag 8 oktober 2019
Woensdag 4 december 2019
Dinsdag 4 februari 2020
Maandag 20 april 2020
Dinsdag 23 juni 2020

De vergaderingen worden gehouden op de locatie van Hogendorplaan, in de ‘Groene Draad’

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het mailadres van de secretaris: h.maarleveld@zonnet.nl

 

MR stukken

Hieronder diverse stukken van de MR, o.a. de vergaderdata, het jaarverslag over vorig schooljaar, ‘populaire’ verslagen en de agenda voor komende vergadering (steeds één week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar). Verslagen worden ook in de oudernieuwsbrieven opgenomen.

Vragen?
Vragen aan de MR kunt u richten aan h.maarleveld@zonnet.nl (Hugo Maarleveld, secr.). Of spreek één van de leden aan op het schoolplein. Wij horen graag van u!