Onze school heeft, net als elke andere basisschool, een medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen denken zij mee over het beleid van de school. De basis voor het functioneren van onze MR is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Wijzer in opvang en onderwijs.

Samenstelling

De samenstelling van de MR in schooljaar 2021-2022

Personeelsgeleding:
Jeannette Hartog
Karin Huisman
Mandy Kok
Ineke Valk
Marjon Blikkenhorst
Jenny de Koster

Oudergeleding:
Mignon de Ruiter – Henneken voorzitter (Tygo, Mila en Fenna)
Petra de Ridder secretaris (Leia)
Arshad el Fallaha (Lara, Jess en Liz)
Suzanne van Aalten (Pierre en Floris)
Mark van Wijnen (Luuk en Tess)

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Wijzer. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ontwikkelingen van Wijzer en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en geven advies.
Vanuit IKC Jan Ligthart neemt Mark van Lier zitting in de GMR.

 

De geplande vergaderingen voor schooljaar 2021 – 2022 zijn:

Maandag 20 september 2021
Donderdag 9 december 2021
Dinsdag 1 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Maandag 30 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022

De vergaderingen worden gehouden op de locatie van Hogendorplaan, in de ‘Groene Draad’

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden via het mailadres van de secretaris:
deridderpc@gmail.com

Vragen?
Vragen aan de MR kunt u richten aan de secretaris. Of spreek één van de leden aan op het schoolplein. Wij horen graag van u!