In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school.

Voorbeelden hiervan zijn de Kinderraad, groepsvergaderingen en leerlingmediatoren. Kinderen stellen zich op deze manier verantwoordelijk op en bovendien vinden kinderen het leuk!

Kinderraad

Ieder jaar in september wordt de nieuwe Kinderraad gekozen in de groepen 5 t/m 7. De leden uit groep 7 gaan altijd door naar de Kinderraad als ze in groep 8 zitten.

Het doel van de Kinderraad is:
– De kinderraad mag adviezen geven, meedenken en mee organiseren.
– De kinderraad bedenkt activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of goed zijn voor de sfeer op school.
– De kinderraad behartigt de belangen van alle leerlingen.
– De kinderraad heeft inspraak in de activiteiten van de kinderraad.

 

Groepsvergaderingen

Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin kinderen vanaf groep 1/2 daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan. Het invoeren van de groepsvergadering geeft kinderen op een verantwoorde manier een stem, leidt tot een verhoging van de betrokkenheid van de kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep op een positieve manier.

 

Leerlingmediatoren

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt begonnen met de sollicitatie, selectie en training van nieuwe mediatoren, zodat er na de herfstvakantie gestart kan worden met een nieuwe groep mediatoren.

Bij de start van ieder schooljaar zijn de 12 mediatoren uit groep 7 en/of 8 opgeleid. Evenveel jongens als meisjes, zodat we gemengde koppels hebben, die één keer per week dienst hebben De training wordt gegeven, door een leerkracht/mediatortrainer en duurt drie keer 2 uur.
Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd lintje.

De mediatoren krijgen maximaal 10 minuten de gelegenheid om problemen op te lossen.
De mediatie vindt plaats in de mediatieruimte, voor de midden- en onderbouw is dit een plekje in de bibliotheek op de begane grond. Voor de bovenbouw is dit een plekje op de eerste etage, in de hal bij de bovenuitgang. Na afloop van de mediatie vullen de mediatoren een mediatieformulier in.

In de beginfase moet er veel met de mediatoren worden nagepraat/geëvalueerd. Naderhand kan dat eens in de 6 weken. De rol van de mediatoren wordt aan ouders duidelijk gemaakt middels de oudernieuwsbrief. Aan het eind van het jaar wordt het traject geëvalueerd.