English at IKC Jan Ligthart
Engels op IKC Jan Ligthart

Why?

Recent research shows that children learn languages easiest at an early age. Also it has been shown that there is no danger of ‘overloading’ and damaging’ their ability to learn the essential skills of reading and writing in their first language. Learning a second language at an early age also helps children to learn a third and fourth language later at secondary school. There is also evidence to show that the early acquisition of a second language increase IQ. In our increasingly international world the fluent use of the English language is fast becoming an essential skill for future
employment and leisure.

Waarom?

Recent onderzoek laat zien dat jonge kinderen erg snel vreemde talen leren. Het is ook aangetoond dat er geen sprake van is dat kinderen door het leren van een vreemde taal worden overbelast en dat daardoor essentiële andere vaardigheden, zoals lezen en schrijven in de moedertaal, negatief worden beïnvloed. Het aanleren van een vreemde taal op jonge leeftijd helpt bovendien bij het leren van een derde en vierde taal later op de middelbare school. Daarnaast is er bewijs dat het leren van een tweede taal het IQ van kinderen verhoogt. Tenslotte wordt het spreken van vloeiend Engels meer en meer een noodzaak in onze snel internationaliserende wereld zowel op het gebied van werk als op het gebied van ontspanning.

Download hier het bestand English at IKC Jan Ligthart (why, when, how)

Leuke websites om te bekijken zijn:
bbc.co.uk/cbeebies
mightybook.com
mike.digischool.nl
poissonrouge.com