Voor 1883 moesten de kinderen uit Vlaardinger-Ambacht gebruik maken van scholen voor lager-onderwijs in Vlaardingen, Kethel, Schipluiden en Maasland. Dit werd te duur voor Vlaardinger-Ambacht omdat er aan die gemeenten een bijdrage per kind moest worden betaald. Er werd besloten een school te bouwen aan het Emous, de bouwprijs was begroot op fl. 18400,-. De school besond uit drie lokalen en een onderwijzerswoning en werd op 1 januari 1884 in gebruik genomen, onder de naam “Gemeenteschool”. Het schooljaar was van 1 mei tot 30 april. Schooltijden van ’s morgens 9 uur tot 12 uur en ’s middags van 2 uur tot 4 uur. De woensdagmiddag was vrij en op zaterdagmorgen werd van 9 uur tot 12 uur lesgegeven. De vakanties waren korter: 2 weken zomervakantie en 1 week wintervakantie. Aan het eind van de 20-er jaren werd de school te klein, het gemeentebestuur besloot de school uit te breiden, een gang langs de bestaande lokalen te maken en de twee bestaande lokalen samen te voegen tot “vergaderlokaal”. Op 28 november 1931 werd de verbouwde school feestelijk geopend door Burgemeester Luyerinck. De school was voorzien van gasverwarming, elektrische verlichting en een van de lokalen had lichtafsluitende gordijnen, waardoor overdag ook met de projectielantaarn gewerkt kon worden. Voor het hoofd van de school was een mooie spreekkamer met uitzicht op het toenmalig Raadhuisplein (nu Plein Emaus). De speelplaats werd betegeld en er was een zandbak van 60 m². Er werd zelfs al een rijwielbergplaats onder een van de lokalen gemaakt. Voor deze verbouwing werd het meesterhuis afgebroken.

Door de sterke bevolkingsgroei in Vlaardinger-Ambacht, was in 1937 de school alweer te klein en   werd het vergaderlokaal opgedeeld in een vijfde klaslokaal en een ruimte voor de Gemeente architect. Het jaar daarop moest de architect al weer plaats maken voor een zesde klaslokaal. In 1939 werden er plannen gemaakt om de school verder uit te breiden door drie lokalen op het nieuwe gedeelte te bouwen. Deze plannen en de uitvoering daarvan lieten lang op zich wachten. Door het uitbreken van de oorlog werden de plannen op de lange baan geschoven. De GEmeenteschool werd door de Duitse Wehrmacht gevorderd en moest er voor de kinderen vervangende ruimte gevonden worden. In 1941 werd Vlaardinger-Ambacht bij Vlaardinge gevoegd en werd de Gemeenteschool ‘School C ‘. Na de oorlog kon in 1949 worden begonnen met de uitbreiding van de twee lokalen op de eerste verdieping. “School C”werd op verzoek van Meester Brouwer in het vervolg “Jan Ligthartschool”genoemd.

In november 1974 werd er in de Jan Ligthartschool een dependance opgenomen van kleuterschool de Korenbloem. Vanaf het midden van de zeventiger jaren werd er gezocht naar een locatie voor een geheel nieuwe school die in 1985 achter het Gemeentearchief gerealiseerd is, onze huidige school “met de potloden”. Daar werden 8 klaslokalen, een speellokaal en een gemeenschapsruimte (voor maandafsluitingen en als handvaardigheidlokaal) gebouwd. Om de school lagen twee schoolpleinen en twee schooltuinen, er was een klim/speelhuisje en een zandbak en in de omgeving veel groen en bomen zodat eht een fijne plek was om te werken en te spelen. De Jan Ligthartschool was al snel weer te klein en diverse lokalen werden opgeofferd om als leslokaal dienst te doen. Zelfs in het speellokaal werd lesgegeven aan een groep!. Ook op het schoolterrein werden een portocabin en later, onder veel protest, een noodgebouw geplaatst.

In 2004 werd aan de Goudsesingel een nieuw gebouw geopend, waar de groepen 4 tot en met 8 een plekje kregen. Omdat ook hier ruimtegebrek ontstond werd in 2015 gestart met de bouw van een nieuw gebouw.
Vanaf augustus 2016 is IKC Jan Ligthart, samen met de Jenaplanschool en het Avonturijn, een geheel nieuw schoolgebouw aan de van Hogendorplaan betrokken. In dit gebouw is plek voor onze groepen 3 tot en met 8.
Maar liefst 14 lokalen, een wetenschaps- en technieklokaal, een multifunctionele ruimte en twee bibliotheken zijn er in dit gebouw te vinden. Ook de groepen 1 en 2 zijn in augustus 2016 een tijdelijk gebouw betrokken aan de Seringenstraat. Na een grondige verbouwing is in 2018 Plein Emaus omgedoopt tot een IKC (integraal kind centrum) voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

IKC Jan Ligthart is een grote school met minimaal 500 leerlingen en een 40-tal teamleden. Doordat de school een limiet heeft aan het aantal leerlingen is er voor sommige groepen een wachtlijst.