Ieder schooljaar organiseren wij diverse activiteiten om fondsen te werven. De helft van de totaalopbrengst komt dit schooljaar ten goede aan een goed doel. De andere helft van de opbrengst wordt besteed aan materialen voor de kinderen van IKC Jan Ligthart.

Het goede doel van dit schooljaar is ‘Spring Foundation Vlaardingen’.

In economische moeilijke tijden zijn steeds meer gezinnen aangewezen op hulp van familie en vrienden om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms is die hulp echter niet genoeg en worden gezinnen helaas afhankelijk van de voedselbank.
Veel of alle aandacht gaat dan naar het voorzien in de 1e levensbehoeften. Weinig geld blijft er dan over voor andere zaken, als kleding, schoenen, sport en allerlei sociale activiteiten.
Ook in Vlaardingen is er sprake van sociale armoede. Gezinnen, ouderen en alleenstaanden die al hun aandacht nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Spring Foundation wil deze mensen graag een helpende hand bieden.

Spring Foundation Vlaardingen – Wie zijn wij?

In nauwe samenwerking met de Voedselbank in Vlaardingen (zij kennen de mensen nl. goed en weten op welke manier wij kunnen ondersteunen) is begin 2012 onze stichting opgericht, een netwerkclub van vrouwen met als doel iets te doen aan de armoede in onze stad. Met een extra focus op gezinnen met jonge kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat je met concrete, lokale initiatieven een verschil kunt maken.
Stichting Spring Foundation is een onafhankelijke stichting , opgericht als particulier initiatief.
Spring Foundation is er voor alle Vlaardingers die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Wij maken geen onderscheid op welk gebied dan ook: wie in Vlaardingen woont en hulp nodig heeft, krijgt die hulp – voor zover wij die kunnen bieden.
Onze primaire focus ligt op kinderen: zij kunnen niets doen aan de situatie waarin ze soms verkeren, maar hebben er wel dagelijks mee te maken. Uitsluiting van kinderen, omdat er thuis tijdelijk of langdurig niet voldoende financiële middelen zijn, is iets wat ons diep raakt. Wij zetten ons in om deze uitsluiting zo veel mogelijk te beperken.

Spring Foundation biedt concrete, jaarlijks terugkerende projecten, actuele activiteiten en nauwkeurige ondersteuning en intensieve samenwerking en begeleiding van de bij haar aangesloten gezinnen. Een belangrijk nevendoel van alle Spring projecten is het vergroten van de samenhang tussen de doelgroep en de Vlaardingse gemeenschap.

 

 

 

We rekenen ook dit jaar weer op grote betrokkenheid en een mooie opbrengst.
Meer informatie vindt u via de website van Spring Foundation: http://www.springfoundation-vlaardingen.nl