IKC Jan Ligthart gaat met een deel van de kinderen uit de groepen 1 en 2 naar het zwembad de Kulk. De Kulk heeft hiertoe het zwembad gereserveerd op vrijdagen van 13.30 – 14.15 uur. Natuurlijk onder begeleiding van voldoende instructeurs.

Vervoer

Vanuit IKC Jan Ligthart gaat er altijd iemand mee naar het zwembad die blijft totdat de kinderen zijn opgehaald bij het zwembad.
Er rijdt een busje vanuit school naar het zwembad, en verder rijden ouders zelf bij toerbeurt. Ouders mogen tijdens de zwemles kijken, of halen de kinderen na afloop van de zwemles op.

Ouders geven aan als ze interesse hebben voor de zwemles. Per groep zwemmen er max. 12 kinderen, met als doel het zwemmen voor het A diploma.
Voor het vervoer hanteren we een ‘ protocol vervoer’ conform wet- en regelgeving. Dit betekent o.a. voldoende goedgekeurde kinderzitjes en stoelverhogers. Tevens vragen we alle ouders schriftelijk om toestemming over het vervoer per auto naar het zwembad toe.

Hoe gaat het met de betaling?

De betaling aan de Kulk gaat buiten ons om. Ouders betalen hetzelfde bedrag aan de Kulk als wanneer de reguliere zwemlessen worden afgenomen, inclusief eenmalige inschrijfkosten en statiegeld voor de pas.
Kinderen die bij De Kulk op zwemles zitten mogen bij het recreatief zwemmen op vertoon van een geldige leskaart onder begeleiding van een betaalde klant (18+) gratis komen zwemmen.

Wat als uw kind het A diploma bij ons heeft gehaald?

Na het A diploma stopt het zwemaanbod vanuit school. Ouders kunnen dan zelf inschrijven voor B bij de reguliere zwemlessen.

Wat als uw kind nog geen A diploma heeft als het naar groep 3 gaat?

Mocht uw kind het A diploma in de kleuterperiode niet gehaald hebben, dan zegt de Kulk u toe, dat uw kind met voorrang het A diploma kan afmaken. Dan natuurlijk wel tijdens de reguliere lessen van de Kulk.