Sinds het schooljaar 2016 – 2017 is IKC Jan Ligthart als eerste school van Vlaardingen overgestapt op het 5 gelijke dagen model.

De kleuters op Plein Emaus hebben iedere dag school tussen 8.45 – 14.14 uur.
De leerlingen aan de Van Hogendorplaan 1021 (groepen 3 t/m 8) hebben iedere dag school van 8.30 – 13.59 uur.

Gedurende de dag hebben de kinderen een kwartier pauze voor hun tussendoortje en speelkwartier en een half uur tussen de middag voor lunch en middagpauze.

De voordelen van deze nieuwe lestijden zijn o.a. dat de leerlingen met de eigen leerkrachten eten in de klas, de kinderen maar 1 keer per dag van – en naar school reizen.

Door de schooldag niet lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange(re) middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden wat een positief effect heeft op de resultaten.

Op Plein Emaus brengen de ouders de kleuters tot in de klas.

Voor de locatie van Hogendorplaan gaan alleen de ouders van de kinderen uit groep 3, de eerste schoolweek nog mee naar binnen. Deze jonge kinderen moeten hun weg nog vinden in het – voor hen – nieuwe gebouw.

Tien minuten voor aanvang van school gaat de deur voor de kinderen open. De kinderen kunnen dan rustig naar hun lokaal gaan. De leerkracht is tien minuten voorafgaande aan de schooldag in de groep aanwezig. Vóórdat de deuren opengaan, is er geen toezicht op het plein. U heeft tot dat moment de verantwoording voor de veiligheid van uw kind(eren).