Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school? Neemt u dan telefonisch contact op met locatie Plein Emaus, tel. 010.434.70.07. We plannen dan graag een afspraak in voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Aanmeldingen nieuwe kinderen
We merken dat IKC Jan Ligthart erg in trek is bij ouders die op zoek gaan naar een basisschool voor hun kind. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! We zijn trots op onze locatie en de visie waar we voor staan.

Wilt u een broertje of zusje aanmelden van een kind dat al bij ons op school zit? Dan volstaat het ophalen en invullen van een inschrijfformulier, te verkrijgen op Plein Emaus .

Aanname van leerlingen

Conform onze visie op het openbaar onderwijs is in principe onze school toegankelijk voor ieder kind in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12-13 jaar. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school, komen vergezeld van hun kind(eren) voor een aanmeldgesprek naar school. Het geeft beide partijen de gelegenheid zich te oriënteren. De ouders/verzorgers ontvangen informatie over de school en krijgen een rondleiding. Na afloop van het gesprek en de rondleiding, kan het aanmeldformulier worden ingevuld. Zodra het kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt, worden ouder/verzorger én kind uitgenodigd voor een intakegesprek met de toekomstige leerkracht.

IKC Jan Ligthart heeft een grote aantrekkingskracht op ouders. Dit is mede gebaseerd op de kwaliteit en het imago van de school. We raden ouders dan ook aan niet te wachten tot het kind 3 jaar is voordat ze zich voor het aanmeldgesprek aanmelden. De kans is groot dat we dan geen plaats meer voor uw kind hebben.

Een inschrijving geldt voor onze school pas officieel vanaf de dag dat een kind 4 jaar geworden is. Vooraf is het vanaf 2 maanden voor die datum wel toegestaan om maximaal 5 dagdelen alvast ter gewenning naar school te komen. Hiervoor wordt contact opgenomen door de leerkracht waarbij het kind in de groep geplaatst is.

Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat dient een ouder de school van alle informatie te voorzien die wettelijk vereist is. Dit geldt dus ook voor evt. medische en/of andere indicaties en verklaringen door officiële instanties. De school zal hier conform de wet op de privacy mee omgaan.