Groepen
Nieuws
Agenda

Bestuur van Stichting Wijzer

IKC Jan Ligthart  valt onder stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs . Deze stichting is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Het openbaar onderwijs en de opvang is toegankelijk voor alle kinderen. In een veilige en stimulerende omgeving wil de Stichting kinderen op laten groeien tot tolerante, zelfbewuste persoonlijkheden.

De Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs biedt een breed aanbod aan onderwijssoorten. Elke Wijzerschool of Integraal Kindcentrum heeft een eigen profiel met bijbehorende kenmerken. Zo bieden wij ieder kind op elke leeftijd en van niveau een plek waar het zich thuis zal voelen. Ook die kinderen die net even wat meer aandacht en zorg nodig hebben.

De integrale kind centra bieden naast onderwijs: dagopvang, opvang voor- en na schooltijd en peuterspeelzaal.

In 2008 is de Stichting begonnen met aandacht voor de rechten van het kind. Hierdoor worden kinderen zich ervan bewust hoe bevoorrecht zij zijn op het gebied van wonen, werken, leren en vrijheid van meningsuiting. Ook daar besteedt de Stichting aandacht aan op school, net als aan rekenen en taal.

De stichting wordt geleid door een College van Bestuur dat bestaat uit één lid:

Juliet van der Lugt

Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt.

 

De Raad van Toezicht toetst, op afstand, het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Annettie van Hemert, voorzitter

Gerrit- Jan Hoogeland, lid

Frans Kevenaar, lid

Frits Verschoor, vice-voorzitter

 

Adresgegevens

Postadres: postbus 6005, 3130 DA Vlaardingen

Bezoekadres: Burgemeester van Lierplein 77 (elfde verdieping), 3134 ZB Vlaardingen.

Telefoon: 010-445 10 50

E-mail: info@wijzer.nu

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door een stafbureau.

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina