Groepen
Nieuws
Agenda

Abonneren

Vul je emailadres in om e-mail te ontvangen over nieuwe berichten.

Voeg je bij 541 andere abonnees

facebook

Informatie nieuwe ouders

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school? Neemt u dan telefonisch contact op met de hoofdlocatie van onze school, Plein Emaus 6, tel. 010.434.70.07 .  Er kan dan een afspraak gemaakt worden met u voor deelname aan een open ochtend, wat georganiseerd wordt door adjunct-directeur Reneé Veltenaar.

Aanmeldingen nieuwe kinderen
We merken dat IKC Jan Ligthart erg in trek is bij ouders die op zoek gaan naar een basisschool voor hun kind. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! We zijn trots op onze school en de visie waar we voor staan.

Voorheen werder er kennismakingsgesprekken georganiseerd waarbij nieuwe ouders één op één in gesprek gingen met Reneé (adjunct-directeur). Door de vele aanmeldingen hiervoor is het nauwelijks nog in te plannen om met alle ouders individueel het kennismakingsgesprek aan te gaan. Om die reden worden er ‘open ochtenden’ georganiseerd door Reneé.
Tijdens een open ochtend vertelt Reneé uitgebreid over de Jan Ligthart en dan met name over waar de school voor staat. Vervolgens geeft Kim een rondleiding. In de lokalen wordt ingezoomd op het kleuteronderwijs. Ouders zijn vrij om een kijkje te nemen in de lokalen waar wordt gewerkt.

Aangezien er ontzettend veel nieuwe ouders komen kijken, zijn we helaas genoodzaakt om een leerlingstop door te voeren voor de geboortejaren 2013, 2014 en 2015. Voor deze geboortejaren is nu een wachtlijst, omdat we de aanmeldingen niet aan kunnen. We vinden dit erg jammer, maar er is simpelweg geen plek/ruimte. Het is echt een luxe-probleem aangezien er veel scholen zijn die staan te springen om nieuwe kinderen.

 

Wilt u een broertje of zusje aanmelden van een kind dat al bij ons op school zit? Dan volstaat het ophalen en invullen van een inschrijfformulier, te verkrijgen bij Reneé op Plein Emaus .

 

Informatieboekje voor ouders van nieuwe kleuters: vier-jarigeninfo

Aanname van leerlingen

Conform onze visie op het openbaar onderwijs is in principe onze school toegankelijk voor ieder kind in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12-13 jaar. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school, komen vergezeld van hun kind(eren) voor een aanmeldgesprek naar school. Het geeft beide partijen de gelegenheid zich te oriënteren. De ouders/verzorgers ontvangen informatie over de school en krijgen een rondleiding. Na afloop van het gesprek en de rondleiding, kan het aanmeldformulier worden ingevuld. Zodra het kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt, worden ouder/verzorger én kind uitgenodigd voor een intakegesprek met de toekomstige leerkracht.

IKC Jan Ligthart heeft een grote aantrekkingskracht op ouders. Dit is mede gebaseerd op de kwaliteit en het imago van de school. We raden ouders dan ook aan niet te wachten tot het kind 3 jaar is voordat ze zich voor het aanmeldgesprek aanmelden. De kans is groot dat we dan geen plaats meer voor uw kind hebben.

Een inschrijving geldt voor onze school pas officieel vanaf de dag dat een kind 4 jaar geworden is. Vooraf is het vanaf 2 maanden voor die datum wel toegestaan om maximaal 5 dagdelen alvast ter gewenning naar school te komen. Hiervoor wordt contact opgenomen door de leerkracht waarbij het kind in de groep geplaatst is.

Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat dient een ouder de school van alle informatie te voorzien die wettelijk vereist is. Dit geldt dus ook voor evt. medische en/of andere indicaties en verklaringen door officiële instanties. De school zal hier conform de wet op de privacy mee omgaan.

 

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina