Groepen
Nieuws
Agenda

Interne begeleiding

Op IKC Jan Ligthart zijn twee intern begeleiders werkzaam:

Esther Schenk Mirjam de Lange
e.schenk@wijzer.nu m.delange@wijzer.nu

Ester ondersteunt leerkrachten en kinderen 2 dagen per week. Mirjam  verdeelt haar ondersteuning over 3 dagen. Beide IB-ers begeleiden de groepen 1 t/m 8, waarbij de groepen onderling verdeeld zijn.

Wat doet de intern begeleider?

* groepsbesprekingen met de leerkracht

* observaties van leerkrachten en leerlingen

* meedenken en adviseren van leerkrachten over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

* contacten leggen en onderhouden met externe instanties die gespecialiseerde hulp kunnen geven

* toetsresultaten monitoren op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau

 

 

 

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina