Groepen
Nieuws
Agenda

Klachtenregeling

Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat U tevreden bent over de school. We vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens verloopt. Dat kan tenslotte altijd een keer gebeuren. De leerkracht(en) van uw kind(eren) en desgewenst de directeur staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden.

U mag de klacht  – wanneer u er op school niet uitkomt  – ook indienen bij het bestuur van de Stichting via de algemeen directeur (dhr. Alex Brobbel).

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc). De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

Gegevens Landelijke Klachtencommissie

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90

Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina