De hele dagopvang (kinderdagverblijf) is er voor de kleintjes.
Vanaf 10 weken oud zijn ze er van harte welkom. Als ze 4 jaar zijn geworden nemen we weer afscheid van ze. Dan gaan ze immers ‘naar school’. Vaak zien we ze dan weer terug bij de buitenschoolse opvang.

In onze ‘verticale groepen’ zitten kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar). Hier kan de thuissituatie veel meer worden nagebootst. Ook stimuleert een verticale groep de sociale vaardigheden van een kind. Soms zitten broertjes en zusjes zelfs samen in een groep!

Meubilair, speelgoed en knutselmateriaal zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinsten is er een aparte slaapruimte. Omdat juist op deze leeftijd kinderen zich vaak heel snel ontwikkelen, legt de leiding bijzonderheden vast in een individueel ‘dagboekje’. Dan kunnen de ouders op de voet volgen wat hun kinderen doen in de tijd die ze op het kinderdagverblijf doorbrengen.

Bij de hele dagopvang volgen wij de kinderen in de ontwikkeling. Dit doen wij d.m.v. het kindobservatiesysteem KIJK! Ook werken wij met de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein is een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie.

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden doen mee aan een speciaal programma dat is opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het basisonderwijs. Er zijn geen extra kosten aan verbonden en alle kinderen hebben hier profijt van.

Wilt u meer weten over onze kinderdagverblijven, een keertje met uw kind komen kijken.
Neemt u dan contact op met medewerkers van de afdeling Plaatsing via 010 593 74 59 of plaatsing@wijzer.nu.

 

Inschrijven voor dagopvang kan via de website van Wijzer.