Met onze peuteropvang zorgen wij dat een intensieve samenwerking tussen de professionals van peuteropvang en onderwijs mogelijk wordt. Eén team met één visie heeft volgens Wijzer een grote meerwaarde: kinderen bevinden zich van jongs af aan in dezelfde veilige omgeving en door de goede afstemming kan nog beter worden ingespeeld op de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind.

Spelen is leren
Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van peuteropvang (peuterspeelzaal). Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving om met hun leeftijdgenootjes om te gaan. Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Ze spelen met elkaar, maken samen knutselwerkjes, gaan met elkaar naar buiten om de wereld te ontdekken. De professionele leiding zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor rollenspellen, bewegingsspelletjes en taalspelletjes.

Bij de peuteropvang volgen wij de kinderen in de ontwikkeling. Dit doen wij d.m.v. het kindobservatiesysteem KIJK! Ook werken wij met de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein is een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie.

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden doen mee aan een speciaal programma dat is opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het basisonderwijs. Er zijn geen extra kosten aan verbonden en alle kinderen hebben hier profijt van.

Engels
Ook komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met Engels

Wilt u een keertje een kijkje te komen nemen? Neemt u dan contact op met de locatie of via afdeling plaatsing via 010 5937459 of plaatsing@wijzer.nu.

 

Locatie: Plein Emaus 6, 010 434 7007

 

De openingstijden van onze peuteropvang:

 

Openingstijden de Krekeltjes:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.45 – 12.45 uur

Openingstijden de Bijtjes:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.45 – 12.45 uur

 

Inschrijven voor peuteropvang kan via de website van Wijzer.