Kinderopvang doen we samen.

Samen met u delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen bij de kinderopvang.

Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij wat wij doen. Tevreden kinderen én ouders, dat is wat wij willen en waar we ons voor inzetten. Betrokken worden bij de kinderopvang kan op verschillende manieren. Dagelijks wisselt u informatie uit met de pedagogisch medewerker; hoe heeft uw kind de dag ervaren, hoe ontwikkelt uw kind zich, hoe voelt uw kind zich, etc. Daarnaast zijn er jaarlijks 10 minuten gesprekken aan de hand van observaties die zij doen om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen.
Participeren kan door deel te nemen aan een activiteit op locatie of als u een tevredenheidsonderzoek invult. Maar ook lid worden van onze oudercommissie kinderopvang.

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die de belangen behartigen van alle ouders van de kinderen van onze opvang. Door lid te worden van onze oudercommissie vormt u een belangrijke schakel tussen ouders en de kinderopvang.
Als oudercommissie bewaakt u mede de kwaliteit van de opvang en bevordert u deze door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leidinggevende van de opvang. Dit kan op het gebied van opvoeding, tarieven en openingstijden, veiligheid en gezondheid en spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

De huidige oudercommissie bestaat uit:

Mw. Saskia de Weerdt – lid

Oudercommissieleden gezocht
Voorzitter:
Wij zijn op zoek naar een voorzitter van onze oudercommissie.

Lid:
Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de kinderopvang van uw kind(eren)?
Wilt u meer weten over hoe de kinderopvang werkt?
Wilt u inspraak of advies kunnen geven op het beleid?
Durft u onze ouders te vertegenwoordigen en namens hen te spreken?

U bent van harte welkom! Meldt u aan als lid van de oudercommissie bij Iris van Hoegee i.vanhoegee@wijzer.nu