Groepen
Nieuws
Agenda

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft, net als elke andere basisschool, een medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen denken zij mee over het beleid van de school. De basis voor het functioneren van onze MR is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement  van Stichting Wijzer.

Samenstelling

De samenstelling van de MR in schooljaar 2017-2018:

Personeelsgeleding:

Jeannette Hartog (1/2C), Nico de Vries (7B), Margo Donkersloot (6A), Ineke Valk (1/2E) en Madeleine Fontijne (1/2B).

Oudergeleding:

Mignon de Ruiter – Henneken (voorzitter, Tygo 4B, Mila 1/2C en Fenna), Hugo Maarleveld (secretaris, Anne-Fleur 8C en Olivier 5A), Petra de Ridder (Leia 3B), Anna Hendrix-Salman (Aktham 4B en Seif 3B) en Angèlique Klarenbeek – Wansleeben (Thimo 5A en Sanne 6A).

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Er is ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Stichting Wijzer. Hierin worden bovenschoolse beleidszaken besproken die alle scholen aangaan. Vanuit IKC Jan Ligthart neemt Remco Bouter (Isolde 5A) zitting in de GMR.

MR stukken

Hieronder diverse stukken van de MR, o.a. de vergaderdata, het jaarverslag over vorig schooljaar, ‘populaire’ verslagen en de agenda voor komende vergadering (steeds één week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar). Verslagen worden ook in de oudernieuwsbrieven opgenomen.

Vergaderdata

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende dagen:

  • Maandag 18 september 2018
  • Dinsdag 24 oktober 2017
  • Woensdag 15 november 2017
  • Dinsdag 9 januari 2018
  • Maandag 5 maart 2018
  • Dinsdag 10 april 2018
  • Donderdag 17 mei 2018
  • Dinsdag 19 juni 2018

Vragen?

Vragen aan de MR kunt u richten aan h.maarleveld@zonnet.nl (Hugo Maarleveld, secr.). Of spreek één van de leden aan op het schoolplein. Wij horen graag van u!

 

 facebook_754050528
Mignon de Ruiter
Voorzitter
e-mail
Hugo Maarleveld
Secretaris
e-mail

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina