Groepen
Nieuws
Agenda

Agenda MR dinsdag 25-6-2019

Locatie: Van Hogendorplaan (ingang voorkant), aanvang 20.00 uur

 

Agendapunt:

20.00-20.05u 1. Opening en vaststellen agenda
20.05-20.10u 2. Besluitenlijst vergadering 16 mei 2019
20.10-20.15u 3. Inspreektijd ouders
20.15-20.30u 4. Mededelingen GMR/OC
20.30-20.40u 5. Van het schoolplein
20.40-20.55u 6. Mededelingen directie
20.55-21.15u 7. Schoolgids 2019-2020
21.15-21.25u 8. Data MR vergaderingen volgend schooljaar
21.25-21.55u 9. Rondvraag en (seizoen)sluiting

 

Bij de rood geschreven agendapunten zal Mireille aanwezig zijn.

Ouders die gebruik willen maken van de inspreektijd: graag vooraf aanmelden, onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken. Dit kan bij h.maarleveld@zonnet.nl

 

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina