oudernieuwsbrief Peuteropvang – herinrichting peuteropvang per 1/8/2020

IKC Jan LigthartDe school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

IKC Jan Ligthart biedt bij beide opvanggroepen VVE aan. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod. Met ingang van 1 augustus 2020 wordt het aanbod VVE voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau uitgebreid naar 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar).

Via gemeente Vlaardingen en onze collega’s van afdeling plaatsing heeft u al informatie ontvangen over de komende wijzigingen binnen de peuteropvang in Nederland/Vlaardingen per 1/8/2020.

Door middel van de brief in de bijlage willen wij u informeren hoe wij de peuteropvang binnen onze locatie (IKC Jan Ligthart) gaan vorm geven.

Met ingang van 1 augustus 2020 bieden wij binnen ons kindcentrum twee soorten peuteropvang aan. De varianten van onze peuteropvang is op basis van een contract van 40 weken.

Oudernieuwsbrief peuteropvang d.d. 1 juli 2020: Brief herinrichting ouders peuteropvang 2020