Groepen
Nieuws
Agenda

Staking 5 oktober

Het is code rood in het primair onderwijs!

De werkdruk is te hoog en de salarissen te laag. Daarom roept het POfront de leerkrachten op die werken in het basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs, om op donderdag 5 oktober te staken. Te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Met de staking willen we dat het kabinet snel een betekenisvolle eerste stap zet door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voorleerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor zijn meer werknemers nodig.

Het Zuiderpark in Den Haag wordt de plek waar donderdag 5 oktober vanaf 13.00 uur de stakingsbijeenkomst begint. Vanaf 11.30 uur is het terrein geopend. Vanuit het hele land rijden er bussen naar het Zuiderpark.
Ouders, deze staking is in het belang van het onderwijs voor nu en in de toekomst. Wij willen dat het vak leerkracht beter betaald wordt en dat er meer handen in de school komen. Wij willen dat leerkrachten met plezier en minder werkstress op school komen. Indien dat niet gebeurt zal een deel van de huidige leerkrachten
mogelijk uitvallen en zullen er steeds minder studenten kiezen voor het mooie vak leerkracht. Het leerkrachtentekort zal dan drastisch
toenemen. IKC Jan Ligthart vindt het dan ook heel belangrijk om aan deze staking deel te nemen. Wij vragen u om begrip en om de komende maand te regelen dat uw kind(eren) op 5 oktober elders opgevangen worden dan op school.

IKC Jan Ligthart
jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina