Update aanpassing RIVM maatregelen m.b.t. neusverkoudheid bij jonge kinderen

IKC Jan LigthartDe school

Beste ouders en verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 en 2,

Op 17 juni jl. heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) officieel de richtlijnen voor neusverkouden kinderen aangepast, waardoor kinderen tot 6 jaar met een snotneus niet meer thuis moeten blijven van school of de opvang. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over.

IKC Jan Ligthart volgt samen met de hele organisatie van Wijzer in opvang en onderwijs het advies van het RIVM.
Het advies van het RIVM is nu als volgt:
Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u naar de website van het RIVM: https://lci.rivm.nl/index.php/langdurig-neusverkouden-kinderen

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met groet,

Renée Veltenaar
Adjunct directeur IKC Jan Ligthart.