Groepen
Nieuws
Agenda

Wijzer in opvang

Opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen

U zoekt opvang of een school voor uw kind? Wijzer biedt opvang en onderwijs bij u in de buurt. Van peuterspeelzaal tot basisschool, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Wijzer in Opvang & Onderwijs is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) en Stichting Wijzer waarin wij onze visie op integrale kindcentra uit kunnen voeren en vormgeven.

Opvang

Kinderen zijn bij ons in goede handen. We zorgen voor ze, we dragen bij aan hun ontwikkeling, we maken plezier met ze en als het nodig is troosten we ze. Wij bieden opvangmogelijkheden en bevorderen de ontwikkeling van jonge kinderen. We doen dat door hen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen. ‘Kinderopvang’ is eigenlijk niet het juiste woord voor wat we voor kinderen en hun ouders/verzorgers doen. Wijzer in Opvang kan en doet veel meer.

Gedurende een dag of een dagdeel bevorderen we onderlinge contacten, onder meer door spelmogelijkheden en andere gezamenlijke bezigheden. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen buiten het eigen gezin.

Tegelijkertijd bieden we daardoor de ouders de mogelijkheid om via werk of andere bezigheden- bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg- maatschappelijk en sociaal actief te zijn.

IKC Jan Ligthart

jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina