Groepen
Nieuws
Agenda

Zangkoor als naschoolse activiteit

Vanaf dit schooljaar krijgt muziekonderwijs extra aandacht. Inmiddels is de muziekdocent gestart in de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 en 3A. Na de Herfstvakantie worden de lessen vervolgd op de Van Hogendorplaan, voor de groepen 3 t/m 8.

Een ander doel van muziekonderwijs is het opzetten van een kinderkoor, als naschoolse activiteit. Nu is tijdens de eerste Kinderraad ook de wens naar voren gekomen om een zangkoor te starten.

In overleg met het Leger des Heils en de muziekdocent hebben wij het plan opgevat om als mogelijke pilot een zangkoor te starten. Dit koor start (bij voldoende animo) na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie, dus 7 á 8 lessen. Het doel van dit koor is om Kerstliedjes (lichte versie) in te studeren en uit te voeren. Daarbij wordt gedacht aan een uitvoering op school tijdens het kerstdiner, bij het Leger des Heils, in een verzorgingstehuis en mogelijk tijdens een koopavond.

Dit kunnen we natuurlijk pas aanbieden als er voldoende animo is, vanuit de groepen 5 t/m 8. De lessen zijn hoogstwaarschijnlijk op de vrijdagen van 14.15 – 15.15 uur.

IKC Jan Ligthart
jan-ligthart-school-vlaardingen_kaartje Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 70 07
(groepen 1/2)

Van Hogendorplaan 1021
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 234 24 27
(groepen 3 t/m 8)

E-mail Mireille van Duuren
← Naar de Contactpagina